Cheat Codes

Aggressive Inline
Credits: Code Master
(743 Cheats)
(3090 Hits)
Jordan Codes
#
Title
Code
Max Stats Codes
1
Max Jump
2A7327E5 07030700
2A7B27E5 42C80000
2
Max Speed
2A6727E5 07030701
2A6F27E5 42C80000
3
Max Spin
2A6B27E5 07030702
2A5327E5 42C80000
4
Max Grind
2A5F27E5 07030703
2A4727E5 42C80000
5
Max Manual
2A4327E5 07030704
2A4B27E5 42C80000
6
Max Fakie
2A3727E5 07030705
2A3F27E5 42C80000
7
Max Wallride
2A3B27E5 07030706
2A2327E5 42C80000
Max Current Points Codes
8
Tutorial
2A2F27E6 000000FF
9
Movie Lot
2A7B27E6 000000FF
2A6727E6 000000FF
10
Civic Center
2A2F27E5 000000FF
2A2B27E5 000000FF
11
Industrial
2A9F27E6 000000FF
2A9B27E6 000000FF
12
Boardwalk
2A0B27E5 000000FF
2AF727E5 000000FF
13
Cannery
2AD727E5 000000FF
2AD327E5 000000FF
14
Airfield
2AB327E6 000000FF
2ABF27E6 000000FF
15
Museum
2A4727E6 000000FF
2A4327E6 000000FF
Max Score Codes
16
Movie Lot
2A5727E6 05F5E0FF
17
Civic Center
2A1B27E5 05F5E0FF
18
Industrial
2A8B27E6 05F5E0FF
19
Boardwalk
2AE727E5 05F5E0FF
20
Cannery
2AC327E5 05F5E0FF
21
Airfield
2AAF27E6 05F5E0FF
22
Museum
2A3327E6 05F5E0FF
Have All Loot 1 Codes
23
Movie Lot
1A9531B9 00005353
24
Civic Center
1AE131B8 00008282
25
Industrial
1A7131B9 00005757
26
Boardwalk
1A0531B8 00004C4C
27
Cannery
1A2931B8 00006363
28
Airfield
1A4D31B9 00003B3B
29
Museum
1AB931B9 00008484
Have All Loot 2 Codes
30
Movie Lot
1A9731B9 00000202
31
Civic Center
1AE331B8 00000202
32
Industrial
1A7331B9 00000101
33
Boardwalk
1A0731B8 00000303
34
Cannery
1A2B31B8 00000101
35
Airfield
1A4F31B9 00000101
36
Museum
1ABB31B9 00000101
Misc. Codes
37
Have All Levels
2AC727E4 000000FF
38
Have All Keys & Powerups
2AC327E4 0000FFFF
39
Have All Special Tricks
2ACB27E5 FFFFFFFF