Cheat Codes

Aggressive Inline
Credits: Code Master
(743 Cheats)
(3090 Hits)
Franky Morales Codes
#
Title
Code
Max Stats Codes
1
Max Jump
2AF3200C 07030700
2AFB200C 42C80000
2
Max Speed
2AE7200C 07030701
2AEF200C 42C80000
3
Max Spin
2AEB200C 07030702
2AD3200C 42C80000
4
Max Grind
2ADF200C 07030703
2AC7200C 42C80000
5
Max Manual
2AC3200C 07030704
2ACB200D 42C80000
6
Max Fakie
2AB7200D 07030705
2ABF200D 42C80000
7
Max Wallride
2ABB200D 07030706
2AA3200D 42C80000
Max Current Points Codes
8
Tutorial
2AAF200E 000000FF
9
Movie Lot
2AFB200D 000000FF
2AE7200D 000000FF
10
Civic Center
2AAF200D 000000FF
2AAB200D 000000FF
11
Industrial
2A1F200D 000000FF
2A1B200D 000000FF
12
Boardwalk
2A8B200D 000000FF
2A77200D 000000FF
13
Cannery
2A57200D 000000FF
2A53200D 000000FF
14
Airfield
2A33200D 000000FF
2A3F200D 000000FF
15
Museum
2AC7200D 000000FF
2AC3200D 000000FF
Max Score Codes
16
Movie Lot
2AD7200D 05F5E0FF
17
Civic Center
2A9B200D 05F5E0FF
18
Industrial
2A0B200D 05F5E0FF
19
Boardwalk
2A67200D 05F5E0FF
20
Cannery
2A43200D 05F5E0FF
21
Airfield
2A2F200D 05F5E0FF
22
Museum
2AB3200E 05F5E0FF
Have All Loot 1 Codes
23
Movie Lot
1A1531E0 00005353
24
Civic Center
1A6131E0 00008282
25
Industrial
1AF131E0 00005757
26
Boardwalk
1A8531E0 00004C4C
27
Cannery
1AA931E0 00006363
28
Airfield
1ACD31E0 00003B3B
29
Museum
1A3931E1 00008484
Have All Loot 2 Codes
30
Movie Lot
1A1731E0 00000202
31
Civic Center
1A6331E0 00000202
32
Industrial
1AF331E0 00000101
33
Boardwalk
1A8731E0 00000303
34
Cannery
1AAB31E0 00000101
35
Airfield
1ACF31E0 00000101
36
Museum
1A3B31E1 00000101
Misc. Codes
37
Have All Levels
2A47200C 000000FF
38
Have All Keys & Powerups
2A43200C 0000FFFF
39
Have All Special Tricks
2A4B200C FFFFFFFF