Cheat Codes

Aggressive Inline
Credits: Code Master
(743 Cheats)
(3090 Hits)
Bombshell Codes
#
Title
Code
Max Stats Codes
1
Max Jump
2A6327E2 07030700
2A6B27E2 42C80000
2
Max Speed
2A5727E2 07030701
2A5F27E2 42C80000
3
Max Spin
2A5B27E2 07030702
2A4327E2 42C80000
4
Max Grind
2A4F27E2 07030703
2A3727E2 42C80000
5
Max Manual
2A3327E2 07030704
2A3B27E2 42C80000
6
Max Fakie
2A2727E2 07030705
2A2F27E2 42C80000
7
Max Wallride
2A2B27E2 07030706
2A1327E2 42C80000
Max Current Points Codes
8
Tutorial
2A1F27E3 000000FF
9
Movie Lot
2A6B27E3 000000FF
2A5727E3 000000FF
10
Civic Center
2A1F27E2 000000FF
2A1B27E2 000000FF
11
Industrial
2A8F27E3 000000FF
2A8B27E3 000000FF
12
Boardwalk
2AFB27E2 000000FF
2AE727E2 000000FF
13
Cannery
2AC727E2 000000FF
2AC327E2 000000FF
14
Airfield
2AA327E3 000000FF
2AAF27E3 000000FF
15
Museum
2A3727E3 000000FF
2A3327E3 000000FF
Max Score Codes
16
Movie Lot
2A4727E3 05F5E0FF
17
Civic Center
2A0B27E2 05F5E0FF
18
Industrial
2A7B27E3 05F5E0FF
19
Boardwalk
2AD727E2 05F5E0FF
20
Cannery
2AB327E3 05F5E0FF
21
Airfield
2A9F27E3 05F5E0FF
22
Museum
2A2327E3 05F5E0FF
Have All Loot 1 Codes
23
Movie Lot
1AA531BE 00005353
24
Civic Center
1AF131BD 00008282
25
Industrial
1A8131BE 00005757
26
Boardwalk
1A1531BD 00004C4C
27
Cannery
1A3931BE 00006363
28
Airfield
1A5D31BE 00003B3B
29
Museum
1AC931BE 00008484
Have All Loot 2 Codes
30
Movie Lot
1AA731BE 00000202
31
Civic Center
1AF331BD 00000202
32
Industrial
1A8331BE 00000101
33
Boardwalk
1A1731BD 00000303
34
Cannery
1A3B31BE 00000101
35
Airfield
1A5F31BE 00000101
36
Museum
1ACB31BE 00000101
Misc. Codes
37
Have All Levels
2AB727E2 000000FF
38
Have All Keys & Powerups
2AB327E2 0000FFFF
39
Have All Special Tricks
2ABB27E2 FFFFFFFF